Diabetes en je zorgverzekering

Mensen met diabetes (suikerziekte) krijgen vaak te maken met hoge zorgkosten. In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen een vorm van diabetes, en is er dus een grote groep die hoge kosten met zich meedraagt.

Gelukkig is er wel zorg die de basisverzekering vergoedt, en kan je tegen diverse andere vergoedingen jezelf aanvullend verzekeren. In dit artikel vind je een overzicht van die vergoedingen.

Vergoedingen uit basisverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering te hebben. De meest standaard vorm daarin, is de basisverzekering. Deze is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Vergoedingen uit de basisverzekering vallen onder het eigen risico, waardoor je dus eerst je eigen risico (voor de zorgverzekering in 2019 is dat 385 euro) betaalt voordat je zorgverzekeraar kosten gaan vergoeden.

Hulpmiddelen

Bij diabetes type 1, krijg je een vergoeding vanuit de basisverzekering voor je insulinepomp en insulinepen. Die krijg je respectievelijk eens per vier jaar en eens per drie jaar vergoed.

Bij diabetes type 2 hoef je over het algemeen geen insuline te spuiten, dus dan krijg je een behandeling met medicijnen. Voor geneesmiddelen geldt er ook een (maximale) eigen bijdrage van 250 euro.

Dieetadvies

Dieetadvies krijgt ook een vergoeding vanuit de basisverzekering. De vergoeding daarvoor is 100% voor maximaal drie uur per jaar met een medisch specialist.

Als dieetadvies onderdeel is van ketenzorg, dan geldt er wel een bredere vergoedingen vanuit de basisverzekering.

Dit kan je vaak via aanvullende verzekeringen uitbreiden. De vergoeding daarvan verschilt per verzekeraar, en is in de polisvoorwaarden terug te lezen.

Voetzorg

Mensen met diabetes krijgen ook last van hun voeten, dit wordt ook wel ‘diabetische voet’ genoemd. Bij type 1 en type 2 diabetes krijg je jaarlijks een voetonderzoek. Bij dit onderzoek krijg je een classificatie toegekend (op de Simm’s schaal).

Bij een classificatie van Simm’s 2 of 3 krijg je een vergoeding vanuit de basisverzekering voor diverse zorg rondom je voet.

Mocht je gebruik willen maken van deze vergoedingen, dan is het goed om contact te zoeken met je zorgverzekeraar. Soms dien je namelijk eerst toestemming te vragen om bij een bepaalde zorgverlener de zorg te krijgen (bij zogenaamde niet-gecontracteerde zorgverleners).