Eetstoornis vergroot de kans op Diabetes

Uit onderzoek van professor P. de Jonge van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt  dat mensen met een eetstoornis ruim twee keer zoveel risico hebben om later diabetes te krijgen. Dat concludeert prof. P. de Jonge van het UMCG uit een mondiaal onderzoek naar het verband tussen diabetes en psychische stoornissen.

Hij is een van de initiatiefnemers van de studie, waaraan ruim 50.000 deelnemers uit 19 landen meewerkten, waaronder 2.580 diabetespatiënten. De Jonge concentreerde zich op de vraag welke van 16 psychische aandoeningen de kans op suikerziekte vergroten.

Bij deelnemers die aan boulimia leden, bleek de kans op diabetes twee keer zo groot te zijn. Extreme woedeaanvallen van een kind kunnen gerelateerd zijn aan een verstoord glucosesysteem.

Dat kan weer een voorspellende factor voor diabetes en daaraan gerelateerde depressies op latere leeftijd zijn.