Maagverkleiningsoperatie van invloed op Diabetes

Uit Italiaans onderzoek (The Lancet) blijkt dat maagverkleiningsoperaties een effectieve aanpak te zijn voor voor obese patiënten met diabetes type 2. De helft van deze patiënten blijft ook op langere termijn vrij van diabetes.

Eerdere studies wezen ook al uit dat maagverkleiningen kunnen helpen om op korte termijn van diabetes type 2 af te komen. Dit nieuwe onderzoek keek of het effect van een operatie ook na vijf jaar nog stand hield en of de patiënten dus op langere termijn nog diabetesvrij waren.

Zestig proefpersonen met diabetes deden mee aan het onderzoek dat wordt gefinancierd door de universiteit van Rome. In de helft van de gevallen bleven de geopereerde patiënten gedurende vijf jaar helemaal diabetesvrij. Ze vertoonden minder hartproblemen en over het algemeen een hogere kwaliteit van leven.

Volgens de onderzoekers duidt dit erop dat een maagverkleining op de lange termijn effectiever is voor zwaarlijvige patiënten met type 2 diabetes, dan een dieet en medische begeleiding. Wel verdient het aanbeveling bloedsuikerniveaus te blijven monitoren, omdat in de periode tussen twee en vijf jaar bij verschillende patiënten een terugval optrad.

De onderzoekers noemen diabetes 2 de ‘pest van de 21e eeuw’ en vinden dat operatieve behandelingen voor meer mensen toegankelijk moet zijn.