Nierschade

De meest voorkomende reden van nierdialyse is diabetes. Nierschade door diabetes (nefropathie) kan ervoor zorgen dat de nier onvoldoende functie meer heeft, en daardoor kunnen mensen nierdialyse nodig hebben en eerder overlijden dan mensen zonder diabetes.

De belangrijkste oorzaak van nierschade zijn de stoornissen in de kleine bloedvaatjes. Een eerste uiting van nierschade is eiwitverlies in de urine. De stoornissen in de bloedvaatjes in de nieren verlopen vaak gelijk aan de stoornissen van de bloedvaatjes in de ogen.

Door een hoge bloedsuikerspiegel kunnen er ook steeds terugkerende urineweginfecties ontstaan. Deze urineweginfecties kunnen ook blijvende schade aan de nieren geven.

Wat doen de nieren?

De nieren in het lichaam filteren afvalstoffen uit het bloed, die het lichaam niet meer nodig heeft. Deze afvalstoffen worden door het lichaam afgescheiden in de vorm van urine.

Daarnaast zorgen de nieren er ook voor dat de stoffen die het lichaam wèl nodig heeft in het bloed blijven, zoals glucose (bloedsuiker), eiwitten en mineralen.

Oorzaken

Bij ongeveer 30 procent van de mensen met suikerziekte ontstaat na verloop van tijd nierschade. De belangrijkste oorzaak is langdurig verhoogde glucosespiegel van het bloed.

Een hoge bloeddruk speelt ook een belangrijke rol; er zijn zelfs aanwijzingen gevonden dat alleen al de aanleg voor het ontwikkelen van een hoge bloeddruk van invloed kan zijn.

Onder rokers is het percentage mensen met diabetische nefropathie een stuk hoger dan bij niet-rokers.

Bij mensen met diabetes type 1 begint de nefropathie ongeveer vijftien tot twintig jaar na het ontstaan van diabetes, bij mensen met diabetes type 2 meestal eerder.

Dit komt doordat veel gevallen van diabetes type 2 pas na jaren worden ontdekt; Hierdoor is er al sprake van nierschade dat eerder onopgemerkt is gebleven.

Wees daarom alert op symptomen van diabetes!

Heeft iemand al een geruime tijd (+/-30 jaar) diabetes zonder dat er sprake is van een verhoogd albuminegehalte (eiwit in de urine), dan is de kans erg klein dat er nog nefropathie ontstaat.

Behandeling

Een tijdige diagnose en een vroege behandeling kunnen de nierschade tegenhouden of vertragen. Behandeling kan onder andere bestaan uit:

  • bloeddrukverlagende medicijnen;
  • een zo goed mogelijke regulatie van de glucosespiegel;
  • voedingsadvies: eet weinig eiwitten, natrium (zout), kalium en vet;
  • stoppen met roken;
  • dialyse (het overnemen van de nierfunctie (zuiveren van het bloed) door een apparaat), als de nieren voor nog maar tien procent of minder functioneren. Hierdoor wordt vergiftiging van het lichaam voorkomen.

Tenslotte kan een niertransplantatie een mogelijkheid zijn om mensen van de dialyse af te helpen. Gelukkig blijft de meeste mensen met diabetes dit leed bespaard.

Een betere behandeling van diabetes, zorgen voor een goede bloedglucose, gezonde leefwijze, regelmatige controle en vroege behandeling helpen ernstige nierproblemen te voorkomen.